Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego w pracy pracownika - III etap
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego w pracy pracownika - III etap PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 25 maja 2021 r.

K-1100-11/21

Z a w i a d o m i e n i e

 

dot. III etapu naboru na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczącym konkursu na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu w dniu 25 maja 2021 roku II etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności - do III etapu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

  1. Baczewska Justyna
  2. Brzostowska Patrycja
  3. Kosakowska-Łukasiak Barbara
  4. Kowalska Małgorzata

III etap konkursu odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ulicy Dąbrowszczaków 44A, sala 503 (V piętro) od godziny 9.00 z podziałem na godziny:

  1. Baczewska Justyna                            - godz. 9.00
  2. Brzostowska Patrycja                         - godz. 9.15
  3. Kosakowska-Łukasiak Barbara            - godz. 9.30
  4. Kowalska Małgorzata                         - godz. 9.45

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Kandydaci, z uwagi na panującą pandemię, zobowiązani są, na terenie budynku sądu, do zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu od innych osób.

Każdy z kandydatów zostanie wpuszczony do siedziby sądu nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozmowy.

                                                                                              Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.