Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - III etap
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - III etap PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 31 maja 2021 r.

K-1100-7/17

 

Z a w i a d o m i e n i e

dot. III etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącym konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym), po przeprowadzeniu II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) Komisja konkursowa zakwalifikowała niżej wymienionych kandydatów do III etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna):

 

 1. Grabińska Marta
 2. Kamińska Katarzyna
 3. Kowalska Małgorzata
 4. Mazurek Adriana
 5. Piątkowska-Szczecina Karolina
 6. Skiendziul-Dobrowolska Sylwia
 7. Zęgota Paulina

III etap konkursu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ulicy Dąbrowszczaków 44A, sala 503 (V piętro) od godziny 9.00 z podziałem na godziny:

 1. Grabińska Marta                               - godz. 9.00
 2. Kamińska Katarzyna                         - godz. 9.10
 3. Kowalska Małgorzata                         - godz. 9.20
 4. Mazurek Adriana                               - godz. 9.30
 5. Piątkowska-Szczecina Karolina           - godz. 9.40
 6. Skiendziul-Dobrowolska Sylwia          - godz. 9.50
 7. Zęgota Paulina                                  - godz. 10.00

     

Kandydat powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z fotografią.

Kandydaci, z uwagi na panującą pandemię, zobowiązani są, na terenie budynku sądu, do zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu od innych osób.

Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.