Sądy łagodzą obostrzenia PDF Drukuj artykuł


W związku z poprawiającą się w kraju sytuacją epidemiczną sądy okręgu olsztyńskiego odwołują niektóre istotne ograniczenia związane z ryzykiem zarażenia się koronawirusem.  

Dyrektor oraz Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie wydali zarządzenie, którego mocą już od 7 czerwca 2021 r. został przywrócony udział publiczności, w tym mediów w rozprawach i posiedzeniach jawnych. Oznacza to, że uczestnictwo w takiej wokandzie nie będzie już wymagało wcześniejszego zgłoszenia w odpowiednim wydziale i uzyskania specjalnej karty wstępu.

Ponadto, w zakresie bezpośredniej, osobistej obsługi petentów wznowione zostało funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, komórki Obrotu Zagranicznego oraz Wydziałów i Oddziałów Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przywrócona została także praca Sądu w poniedziałki w godzinach 15 – 18.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie nadal realizowane są procedury mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników sądu oraz osób odwiedzających sąd. Polegają one m. in. na tym, że do budynku sądu wpuszczane są wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną. Poza tym każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała – dotyczy to interesantów i pracowników (w tym sędziów) Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przy czym do budynku nie są wpuszczone osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 38 stopni Celsjusza i powyżej.

Nadmienię, że podobne łagodzenie obostrzeń odbywa się również w sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego.

W sądach rejonowych w Nidzicy, Mrągowie, Lidzbarku Warmińskim, Piszu i Bartoszycach zostały już wydane zarządzenia o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów,  jak również zniesieniu ograniczenia dotyczącego udziału publiczności, w tym mediów w rozprawach i posiedzeniach jawnych.

W Sądzie Rejonowym w Szczytnie luzowanie obostrzeń będzie wprowadzane od 14 czerwca 2021 r. Od tego dnia ma być tam wznowiona bezpośrednia obsługa interesantów, natomiast udział publiczności, w tym mediów w rozprawach i posiedzeniach jawnych uzależniony będzie od decyzji sędziego sprawozdawcy.

W najbliższych dniach część ograniczeń przestanie obowiązywać także w Sądzie Rejonowym w Biskupcu. Sąd w Biskupcu już w najbliższy poniedziałek będzie pracował do godz. 18, a od 15 czerwca 2021 r. wznowi osobistą obsługę interesantów w Biurze Podawczym. Jednak udział publiczności w wokandach sądowych nadal możliwy będzie  wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w odpowiednim Wydziale Sądu zamiaru uczestnictwa w rozprawie lub posiedzeniu i otrzymaniu karty wejścia na salę rozpraw.

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie bezpośrednia obsługa interesantów była zachowana przez niemal cały czas trwającej pandemii od "odmrożeń" sądu, które miały miejsce w maju 2020r., a pozostałe ograniczenia zostaną zniesione w miarę poprawy sytuacji epidemicznej. 

Z kolei Sąd Rejonowy w Giżycku do 25 czerwca 2021 r. nie planuje zmian w swojej działalności. Na tę chwilę wprowadzone wcześniej obostrzenia utrzymywane są także w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie.

Na koniec dodam, że informacje o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu sądów okręgu olsztyńskiego są umieszczane na bieżąco na stronach internetowych tych sądów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 10 czerwca 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.