Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Do sądu wpłynął pozew Pawła Juszczyszyna
Do sądu wpłynął pozew Pawła Juszczyszyna PDF Drukuj artykuł


W dniu 7 czerwca 2021 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął pozew Pawła Juszczyszyna, w którym domaga się on m.in. ochrony dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności.

W pierwszej kolejności przypominam, że postanowieniem z dnia 10 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna jeszcze przed wszczęciem postępowania, wstrzymując tym samym skuteczność oraz wykonalność uchwały o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżeniu jego wynagrodzenia. Tym samym postanowieniem Sąd Okręgowy wyznaczył Pawłowi Juszczyszynowi termin dwóch tygodni na złożenie pozwu.

W dniu 7 czerwca 2021 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął pozew Pawła Juszczyszyna przeciwko Skarbowi Państwa – Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oraz Prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Roszczenie to dotyczy po pierwsze -  ustalenia, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Chodzi o uchwałę podjętą w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia. Po drugie – zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie pozwanemu (zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazanie podawania jej do publicznej wiadomości w przyszłości.

Sprawa wpłynęła do I Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, gdzie została zarejestrowana pod sygn. akt I C 593/21. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 10 czerwca 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.