Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok w sprawie o zabójstwo na terenie ogródków działkowych w Olsztynie
Zapadł wyrok w sprawie o zabójstwo na terenie ogródków działkowych w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 26 października 2021 r. skazał na kary po 25 lat pozbawienia wolności Wojciecha M. i Marcina W. oskarżonych o zabójstwo młodego mężczyzny na terenie ogródków działkowych „Szafirek” w Olsztynie. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w dniu 15 czerwca 2021 r. skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi M., Marcinowi W. oraz Arturowi E. w związku z zabójstwem Rafała N., mieszkańca jednej z miejscowości pod Olsztynem. Do zbrodni tej miało dojść w dniu 30 grudnia 2020 r. na terenie ogródków działkowych „Szafirek” znajdujących się przy ul. Synów Pułku w Olsztynie.

Według ustaleń prokuratora Rafał N. w dniu 29 grudnia 2020 r. w godzinach późnopopołudniowych udał się do Olsztyna, gdzie zapoznał się z trójką wyżej wymienionych oskarżonych, a następnie postanowił wspólnie z nimi spożywać alkohol i narkotyki w altanie na terenie ogródków działkowych „Szafirek” w Olsztynie. Oskarżeni byli bowiem osobami bezdomnymi i w ostatnim czasie nocowali w tej altanie. Do konfliktu pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonymi miało dojść w momencie, gdy Rafał N. próbował zażyć porcję narkotyku przeznaczoną dla Wojciecha M. Okoliczność ta miała na tyle zdenerwować Wojciecha M., że odepchnął Rafała N., a gdy ten upadł na ziemię zaczął go kopać po całym ciele. Po chwili do Wojciecha M. miał przyłączyć się Marcin W. Obaj mężczyźni mieli następnie zadać pokrzywdzonemu co najmniej dwa ciosy w głowę szklaną butelką oraz szereg ciosów metalową rurką w głowę i resztę ciała. Rafał N. zmarł na skutek doznanych poważnych obrażeń głowy oraz utraty znacznej ilości krwi.

W rezultacie Wojciech M. i Marcin W. zostali oskarżeni o zabójstwo Rafała N. Zaś Arturowi E. przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej Rafała N. poprzez trzykrotne uderzenie go paskiem od spodni w pośladki, jak również zarzut nieudzielenia pomocy pobitemu mężczyźnie.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 23 września 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Wojciech M. w pierwszym dniu procesu przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast Marcin W. nie przyznał się do zabójstwa, wskazując, że chciał tylko pobić Rafała N. i odmówił składania wyjaśnień. Z kolei Artur E. przyznał się tylko do zarzutu nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu i także odmówił składania wyjaśnień.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 26 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Wojciecha M. i Marcina W. za winnych dokonania zabójstwa Rafała N. i wymierzył im za to karę po 25 lat pozbawienia wolności, a także orzekł wobec nich środek kompensacyjny poprzez zapłatę kwot po 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę na rzecz matki pokrzywdzonego.

Tym samym wyrokiem Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Artura E. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Sąd wymierzając kary Wojciechowi M. i Marcinowi W. miał w szczególności na uwadze, że sprawcy popełnili zbrodnię zabójstwa, a stopień społecznej szkodliwości tego czynu jest bardzo wysoki. Sąd wskazał, że oskarżeni zabili Rafała N. właściwie bez żadnego racjonalnego powodu. Przy czym ich zachowanie cechowało się bezwzględnością i brutalnością. Obaj mężczyźni przez długi czas wręcz pastwili się nad zupełnie bezbronnym pokrzywdzonym. Na wymiar kary wpływ miał dodatkowo fakt, że oskarżeni w przeszłości byli już wielokrotnie karani. Sąd zwrócił uwagę, że po stronie sprawców trudno znaleźć istotne okoliczności łagodzące.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 października 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.