Strona główna Informacje Obrót Zagraniczny Alimenty - umowy dwustronne
Alimenty - umowy dwustronne PDF Drukuj artykuł

Wierzyciele, których dłużnik przebywa na terenie kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej, ani też sygnatariuszem Konwencji Nowojorskiej mogą ubiegać się o należne świadczenia w oparciu o umowy dwustronne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a państwem, w którym przebywa dłużnik, w stosunkach z którym istnieje wzajemność w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.

 

W takim przypadku wierzyciel winien zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie świadczeń do właściwego sądu rejonowego/okręgowego, który wydawał orzeczenie w kwestii obowiązku alimentacyjnego. Wierzyciel w tym przypadku może również samodzielnie skierować wniosek do właściwego sądu na terytorium państwa obcego.

W państwach, z którymi brak jest uregulowań prawnych dochodzenie roszczeń alimentacyjnych nie jest możliwe.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.