Zespół ds. analiz i organizacji pracy PDF Drukuj artykuł

Dane kontaktowe:
ul. Dąbrowszczaków 44 A
10-543 Olsztyn
pok. 517
tel. (89) 521-60-86 lub 521-60-87
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek:
7:00-15:00

 

Do zadań Zespołu należy:

1) gromadzenie i weryfikacja pod kątem poprawności danych statystycznych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sporządzanych przez Sądy Rejonowe okręgu olsztyńskiego oraz Wydziały Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu wpływu i załatwienia spraw w pionie orzeczniczym i sporządzanie na ich podstawie sprawozdań zbiorczych kierowanych do jednostek nadrzędnych (w programach Ruch spraw SO w Olsztynie, MS-stat oraz AS SAP);

2) opracowywanie informacji statystycznych z ruchu spraw oraz wyliczanie danych w zakresie limitów i obsady sędziów i innych grup zawodowych sądów okręgu olsztyńskiego,  ich analiza porównawcza oraz przedstawianie wniosków i propozycji w zakresie zmian organizacyjnych;

3) wdrażanie jako użytkownicy kluczowi Aplikacji Statystycznej SAP;

4) przygotowywanie danych do sporządzania ocen kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, kandydatów na stanowiska prezesów, wiceprezesów i wizytatorów, a także inne oceny pracy sędziów wynikające z przepisów prawa;

5) pozyskiwanie i opracowywanie na potrzeby Prezesa Sądu danych o działalności Sądu Okręgowego w Olsztynie i jednostek podległych, niezbędnych do sporządzania planów nadzorczych wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 r., poz. 69);

6) wykonywanie na polecenie Prezesa lub Dyrektora bieżących analiz, zestawień i badań wraz z przedstawieniem wniosków i oceny przyczynowo - skutkowej;

7) z ramienia Sądu Okręgowego w Olsztynie wprowadzanie statystycznych kart rozwodów i separacji do programu statystycznego APSAD;

8) uczestniczenie w spotkaniach Zespołu ds. wspomagania kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i pomoc przy analizach kwartalnych związanych z tym procesem;

9) sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu w układzie zadaniowym.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.