Strona główna Struktura organizacyjna Samodzielne stanowiska Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor ds. Obronnych PDF Drukuj artykuł

 

Izabela Kerber


Dane kontaktowe
ul. Dąbrowszczaków 44A
10-543 Olsztyn
tel. (89) 521-60-27

 

Obowiązki Pełnomocnika:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji ,
 5. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
 7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. Przekazywanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
 10. Zawiadamianie kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych i podejmowanie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków (w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej – zawiadamianie niezwłocznie również ABW)
 11. Sporządzanie instrukcji i regulaminów normujących zasady postępowania
  z dokumentami niejawnymi
 12. Nadzór nad:
 1. sposobem sporządzania dokumentów niejawnych oraz ich odpowiednim ewidencjonowaniem, przechowywaniem i przesyłaniem,
 2. sposobem przekazywania kancelarii tajnych,
 3. korzystaniem z dokumentów niejawnych podczas prowadzenia rozpraw sądowych.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.