Strona główna Informacje Rada Terenowa
Warmińsko-Mazurska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym PDF Drukuj artykuł


           Warmińsko-Mazurska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym została powołana do życia Zarządzeniem nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Warmińsko-Mazurska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Olsztynie została powołana w celu koordynowania współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, wykonywaniu orzeczeń sądu, a także kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej.

            Zasady i tryb powoływania rad terenowych oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113, poz. 723 ze zm.).

Regulamin Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ RADY TERENOWEJ

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ RADY TERENOWEJ

INFORMACJE O SPOSOBACH WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - W CZĘŚCI POSTPENITENCJARNEJ W OKRĘGU OLSZTYŃSKIM

PREZENTACJE


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.