Strona główna Struktura organizacyjna Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego PDF Drukuj artykuł

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego: 
Beata Faralisz sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie   

Kompetencje działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wynikają z ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Do zakresu działań w szczególności należy:

  1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądów rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie na wniosek prezesa sądu, kolegium sądu, a także z własnej inicjatywy,
  2. występowanie przed sądami dyscyplinarnymi, do których został złożony wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej.

Obsługą biurową spraw prowadzonych przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego zajmuje się Oddział Kadr.

Tel. (89) 521 61 67.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.