Strona główna Informacje Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania PDF Drukuj artykuł

 

Regulamin ponoszenia kosztów postępowania sądowego oraz wypłacania zasądzonych odszkodowań w jednostkach Sądu Okręgowego w Olsztynie

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Jak uzyskać rozwód/separację?

Jak wszcząć postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia?

Jak uzyskać protokół elektroniczny z rozprawy lub kserokopię protokołu?

Jak ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych?

Gdzie należy złożyć odwołanie od decyzji organów rentowych?

W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Czy w sądzie istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej?

Czy osoba z najbliższej rodziny może zostać pełnomocnikiem i reprezentować stronę w sprawie sądowej?

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.