Strona główna Informacje Prawa Pokrzywdzonych Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem PDF Drukuj artykuł

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Tryb jej udzielania oraz formy świadczeń określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ioraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin oprócz pomocy prawnej i psychologicznej mogą ubiegać się także o wsparcie o charakterze materialnym, to jest:

  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego bądź budynku do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
  • pokrywanie kosztów odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

Wykaz podmiotów korzystających z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej mających możliwość udzielania ww. pomocy mieści się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.

W województwie warmińsko-mazurskim jest to Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.