Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Musi zapłacić pracownikom z Ukrainy
Musi zapłacić pracownikom z Ukrainy PDF Drukuj artykuł

 

20 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie o zapłatę  (sygn. akt IC 157/14) uznając  za zasadne powództwo Valerija P. przeciwko Romanowi Ch. w kwocie 102.200 zł z ustawowymi odsetkami od 6 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty. Sąd jednocześnie, wobec wycofania powództwa w tej części, umorzył postępowanie dotyczące kwoty 4.000 zł, które pozwany wcześniej zapłacił powodowi.

Powód Valerij P. wraz z innymi osobami pochodzącymi z Ukrainy w 2013 roku bez zezwolenia na pracę i jedynie na podstawie  ustnej umowy, wykonywał na rzecz pozwanego prace przy wykaszaniu poboczy autostrady A-1 i rowów melioracyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 21 października 2014 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.