Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Poddają się karze, muszą naprawić szkodę
Poddają się karze, muszą naprawić szkodę PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 grudnia 2014 r. wydał wyrok (sygn. akt II K 189/14) w sprawie pierwszych 17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, wyłudzaniem towarów, praniem brudnych pieniędzy oraz innymi oszustwami.

Przypomnijmy, że akt oskarżenia który wpłynął do sądu we wrześniu 2014 r. obejmuje w sumie 71 osób. Większość stawianych im zarzutów dotyczy rejestrowania fikcyjnej działalności gospodarczej ( m.in. w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Sorkwitach) oraz wystawiania faktur za fikcyjne usługi telekomunikacyjne na rzecz firm mających siedzibę m.in. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Stanów Zjednoczonych oraz wyłudzania towarów. Działania oskarżonych miały doprowadzić w sumie do strat w kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Prokurator do aktu oskarżenia dołączył wnioski o wydanie wobec wszystkich 71 oskarżonych wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy (w trybie art. 335 kpk - potocznie nazywane "dobrowolnym poddaniem się karze").

Ilość oskarżonych i stawianych im zarzutów utrudniało łączne rozpoznanie sprawy już chociażby ze względów logistycznych. Aby usprawnić postępowanie i rozpoznać w krótkim czasie tak obszerną sprawę, sąd postanowił podzielić ją na kilka mniejszych spraw, a każdą z nich (ze względów proceduralnych) będzie rozpoznawał inny sędzia.

Wspomnianym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2014 r. 17 oskarżonych zostało skazanych na kary od 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności do 4 lat pozbawienia wolności (Grzegorz Bronisław W.) oraz kary grzywny do 400 stawek dziennych po 100 złotych (Daria A.). Wszystkim oskarżonym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres od 3 do 7 lat, zobowiązał do zwrotu korzyści majątkowych i w terminie 2 lat i 6 miesięcy solidarnego naprawienia szkody na rzecz poszkodowanych firm wynoszących łącznie 445 tysięcy złotych.

W dniach 14 i 15 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrzy sprawy kolejnych osób z tej grupy. Oskarżyciel zapowiada, że akt oskarżenia w sprawie osób, którym prokuratura postawiła zarzut kierowania ww. grupą wkrótce ma wpłynąć do sądu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2014 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.