Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Przesiedleniec odzyskał działki, miasto zachowuje drogę
Przesiedleniec odzyskał działki, miasto zachowuje drogę PDF Drukuj artykuł

20 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłosił wyrok w sprawie apelacyjnej z powództwa Jana Józefa B. przeciwko Gminie Olsztyn o uzgodnienie treści księgi wieczystej (sygn. akt IX Ca 918/14) z powodu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 29 września 2014 r. wniesionej przez Gminę Olsztyn.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie uznając, że  Gmina jest właścicielem działki obejmującej drogę,  nr 153/6  na podstawie  tzw. specustawy drogowej. W pozostałej części dotyczącej działek nr 153/4, 153/5, 153/7, 153/8 apelacja została oddalona i nakazano wpisać  jako właściciela  przedmiotowych działek w księdze  wieczystej Jana Józefa B.

Powyższa sprawa, dotycząca osoby, która z rodziną wyjechała do Niemiec w roku 1978 i działek nad jeziorem (…) w Olsztynie, od 2007 roku była przedmiotem szeregu postępowań cywilnych i administracyjnych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 21 stycznia 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.