Strona główna Struktura organizacyjna Oddziały Oddział Administracyjny Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego PDF Drukuj artykuł

 

Dane kontaktowe:

ul. Dąbrowszczaków 44 A
10-543 Olsztyn
pok. 27
tel./fax. (89) 521-60-07
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO W POLSCE


Uwaga:
W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.


Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałki:
7.30-18.00

wtorek-piątek:
7:30-14:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego wydaje odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym w terminie do 7 dni.
 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca Krajowego Rejestru Karnego

 

ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Opłatę w kwocie 30 zł za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wnosi się w jeden z następujących sposóbów:

- w formie e-znaków - do nabycia we wpłatomacie w budynku tutejszego Sądu (wydruk na etykietach samoprzylepnych)

- na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
  NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

- za pośrednictwem strony internetowej oplaty.ms.gov.pl

UWAGA! W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, którego dotyczy informacja z Rejestru. Należy także podać datę, którą wskazano we wniosku do KRK, jako "data wystawienia".

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Infomacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (należy wówczas okazać dokument tożsamości), bądź przesłać pocztą na adres Sądu.
Ponadto:
- dowód wniesiania opłaty należy dołączyć do wypełnionego formularza;
- druk zapytania winien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, nie może zawierać skreśleń ani poprawek;
- druku nie można wypełniać piórem (atramentem), ołówkiem, ani długopisem ścieralnym.
 
Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Formularz: zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Formularz: zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym


W przypadku niemożności osobistego złożenia i odebrania zaświadczenia z Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego można to uczynić przez osoby trzecie poprzez udzielenie pełnomocnictwa.

Do powyższego można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne jest gotówką w kasie urzędu miasta/urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (właściwym dla Sądu Okręgowego w Olsztynie urzędem jest Urząd Miasta w Olsztynie, nr konta bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227). Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale (nie może być kserokopia lub skan).

Podstawa prawna:

  1. § 4 ust. 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2015.1025 ze zm.).
  2. Art. 33 § 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. (Dz.U.2017.1257 j.t.).
  3. Art. 12 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

 Formularz pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.