Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok w sprawie „polskich obozów zagłady”
Wyrok w sprawie „polskich obozów zagłady” PDF Drukuj artykuł

 

24 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił pozew ws. „polskich obozów zagłady”. Pozew  w sprawie o syg. akt. IC 726/13 przeciwko Tomorrow Focus Media Gmbh w Monachium wniosła przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz  wiceprezes stowarzyszenia "Patria Nostra". Pozew dotyczył informacji jakie ukazały się na stronie internetowej niemieckiego tygodnika Fokus: z 14 lutego 2013 r. odnoszącej się do festiwalu filmowego i filmu o obozie zagłady w Sobiborze, informacja cytowana za agencją DPA, oraz z 18 kwietnia 2013 r., dotycząca rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Powódka domagała się:
- zakazania rozpowszechniania nazw "polski obóz zagłady" i "polski obóz koncentracyjny" oraz niemieckich i angielskich odpowiedników tych określeń;
- nakazania opublikowania przeprosin w "Rzeczpospolitej" i "Gazecie Wyborczej" oraz po polsku i niemiecku na portalu www.focus.de

Sąd Okręgowy w Olsztynie 1 grudnia 2014 r. wzywał strony do zawarcia ugody, a 23 lutego 2015 r. dodatkowo przedstawił własną propozycję ugody. Nie została ona przyjęta.

W wyroku, który zapadł 24 lutego sąd:
- odmówił odrzucenia pozwu,
- oddalił powództwo w całości.

Sąd odmawiając odrzucenia pozwu uznał swoją jurysdykcję w sprawie, w  której stroną pozwaną jest wydawca prowadzący działalność i mający siedzibę poza granicami Polski. Oddalając powództwo sąd bardzo wyraźnie podkreślił, że użyte w publikacjach „Focusa” sformułowania „ polskie obóz zagłady” „polski obóz koncentracyjny” są błędne, niedopuszczalne i obrażają naród polski. Sąd uznał jednak, że nie naruszają ścisłych dóbr osobistych powódki i osób jej bliskich w rozumieniu art. 23k.c. i art.24 k.c.

Warto dodać, że  po interwencjach ambasady polskiej, niemiecka gazeta na bieżąco prostowała błędne określenia. Dodatkowo 18 listopada 2014 r. (po złożeniu pozwu do SO w Olsztynie, lecz przed jego doręczeniem stronie pozwanej) „Fokus” opublikował dodatkowe przeprosiny i ubolewania.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 25 lutego 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.