Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Uchwała Rady Nadzorczej zgodna z prawem
Uchwała Rady Nadzorczej zgodna z prawem PDF Drukuj artykuł

 

 Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt IC 655/14 oddalił powództwo Wiesława Sz. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Pojezierze” w Olsztynie o ustalenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej spółdzielni oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanej 197 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Po rozpoznaniu sprawy, w dniu 13 marca 2015 r. Sąd uznał, że uchwała Rady Nadzorczej nr 53/13/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustalająca regulamin najmu miejsc postojowych na terenie należącym do SM „Pojezierze”, podjęta została zgodnie z prawem i nie narusza zasad współżycia społecznego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 17 marca 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.