Wyrok łączny dla Jacka W. PDF Drukuj artykuł

 

15 lat pozbawienia wolności - taki wyrok łączny orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie wobec Jacka W. 15 kwietnia 2015 r., po rozprawie z udziałem skazanego, sąd połączył wyroki z ostatnich trzech prawomocnie zakończonych postępowań przeciw niemu.

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 5 listopada 2004 r. (sygn. akt II K 663/02) skazujący Jacka W. na 6 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 189 par. 2 k.k. (bezprawne pozbawienie wolności innej osoby na okres powyżej 7 dni) w zbiegu z art. 159 k.k. (pobicie) w zbiegu z art. 191 par. 1 k.k (groźby karalne). 

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 14 lipca 2005 r. (sygn. akt VII K 1368/03) skazujący go na 9 lat więzienia za 20 kradzieży luksusowych samochodów popełnionych w okresie od 23 maja 1995 r. do 3 stycznia 1997 r. z art. 279 par 1 k.k. w  związku z art. 64 par. 2 k.k. (kradzieże z włamaniem w warunkach wielokrotnej recydywy). 

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2010 r. (sygn. akt II K 349/09) skazujący go na 8 lat więzienia za popełnione w okresie od maja do listopada 1999 r. za czyny z art. 189 par. 1 i 2 k.k, art.191 par. 2 k.k, a także z art. 245 k.k. (bezprawne, z użyciem przemocy wpływanie na świadka). 

Na poczet orzeczonej kary łącznej sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kary od dnia 4 października 2000 r. do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Jacek W. (ur.1954 w Olsztynie), począwszy od 6 marca 1973, był  piętnastokrotnie prawomocnie skazywany. Fakt ten oraz charakter czynów - mimo deklaracji o krytycznym stosunku osadzonego do popełnionych przez siebie przestępstw - były powodem tego, że sąd nie znalazł wobec skazanego istotnych okoliczności łagodzących, nie przychylił się do wniosku obrońcy Jacka W. wnoszącego o wydanie wyroku łącznego w wymiarze 14 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i orzekł 15 lat - w takim przypadku najsurowszą, przewidzianą w kodeksie karnym - karę łączną pozbawienia wolności .

 Jesienią br. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpocznie się proces Jacka W. w sprawie, w której Sąd Najwyższy uchylił  wyrok skazujący go na dożywotnie pozbawienie wolności  za zabójstwo w 1999 roku. Po tym jak do czynu, wskazując miejsce zakopania ciała ofiary, przyznała się inna  osoba, Sąd Najwyższy wyrokiem z 21 listopada 2014 r. (sygn. akt IIIKO 74/14) wznowił postępowanie sądowe w tej sprawie. Uchylił jednocześnie skazujące Jacka W. wyroki: Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10 listopada 2005 r. (sygn. akt II AKa 189/05) oraz wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 13 czerwca 2003 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji. 

W dniu 11 marca 2015 r. ta obszerna i skomplikowana sprawa (66 tomów, ponad 13 tysięcy kart) została przekazana do rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Olsztynie (sygn. akt II K 68/15). Posiedzenie w sprawie terminów i organizacji procesu zaplanowane jest wstępnie w czerwcu br.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 16 kwietnia 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.