Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Do pracy, zamiast do więzienia!
Do pracy, zamiast do więzienia! PDF Drukuj artykuł

Sąd, kuratorzy, firmy zatrudniające osoby skazane w dniu 15 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie podsumowały kolejny rok współpracy, dzięki której coraz więcej osób skazanych na karę ograniczenia wolności, bądź mających kłopoty z płaceniem grzywny, kierowanych jest do prac społecznie użytecznych.

Według informacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Olsztynie, z takich pracowników w stolicy województwa w 2014 r. korzystało 15 jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR, schronisko dla zwierząt), na których rzecz 524 skazanych przepracowało łącznie około 22,5 tysiąca godzin.

W całym obszarze działania Sądu Rejonowego w Olsztynie (miasto Olsztyn, gminy) do prac społecznie użytecznych skierowano w 2014 r. około 1300 osób. W sumie, we wszystkich sądach podległych Sądowi Okręgowemu w Olsztynie w minionym roku, 5816 spraw zostało zakończonych karami ograniczenia  wolności  w formie  nieodpłatnej  kontrolowanej  pracy na  cele społeczne.

Dzięki dobrej współpracy kuratorów sądowych i samorządów wykonano ponad 5000 zasądzonych wyroków, a osoby skazane przepracowały łącznie 301 344 godziny. Stawia to okręg olsztyński w krajowej czołówce.

Obecny na spotkaniu prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Wacław Bryżys, poinformował zebranych o zmianach w prawie karnym, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r. Mówił, że znacznie zwiększą one możliwość i zakres stosowania przez sądy kar wolnościowych, prac społecznych, dozoru elektronicznego itd. O pracowników takich będą mogły, od połowy roku ubiegać się również firmy prywatne. Ważne, że to skarb państwa płaci ubezpieczenie za osoby odpracowujące w ten sposób swoją karę.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 20 maja 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.