Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa Jacka W. zwrócona prokuratorowi
Sprawa Jacka W. zwrócona prokuratorowi PDF Drukuj artykuł

 

Na posiedzeniu w dniu 3 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowił przekazać Prokuratorowi Okręgowemu w Białymstoku w celu uzupełnienia śledztwa sprawę Jacka W. oskarżonego z art. 148 par 2. pkt 1 i 4 kk oraz art. 189 par. 2 w zbiegu z art. 191 par.1 w związku z art. 12 kk (sygnatura akt II K 68/15). 
Postanowienie podjęte zostało na postawie art. 345 par. 1 i 2 kpk z uwzględnieniem przepisów przejściowych ustawy z dnia 27 września 2013 r. zmieniającej kodeks postępowania karnego. 

Jacek W. (ur.1954 r.) wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach  z dnia 13 czerwca 2003 r. skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności za to, że w nieustalonym dniu w okresie od 16 kwietnia 1999 r. do w czerwca 1999 r. działając wspólnie z innymi ustalonymi osobami w zamiarze pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem polegającym na uprzednim porwaniu, biciu, przetrzymywaniu w metalowej klatce, poddawaniu torturom dokonał zabójstwa Tomasza S. oddając w jego kierunku co najmniej jeden strzał z broni palnej skutkujący jego zgonem, a następnie zwłoki wymienionego rozkawałkował i ukrył w różnych miejscach w tym w jeziorze Pluszne (pod Olsztynem). Dodatkowym celem tych działań było zmuszenia Tomasza S. do samooskarżenia o dokonanie zamachu bombowego na Krzysztofa A. 
Wyrok ten 10 listopada 2005 r. utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Białymstoku. 
Kasację obrońcy Jacka W. w listopadzie 2006 r. Sąd Najwyższy oddalił, jako w oczywisty sposób bezzasadną. 

Tymczasem w październiku 2014 r. Prokurator Okręgowy w Olsztynie wszczął nowe śledztwo (V Ds.  67/14) w sprawie udziału nieustalonych osób, które w miejscowości Pluski działając ze szczególnym okrucieństwem dokonały zabójstwa Tomasza S. Stało się to po tym jak w styczniu 2014 r. odkryto szkielet mężczyzny, który został zidentyfikowany jako Tomasz S. Miejsce to, przyznając się do uduszenia mężczyzny, wskazał Wiesław S. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydając obecnie postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi zwrócił uwagę na zasadniczą sprzeczność ustaleń sprawy V Ds 67/14 Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i sprawy  która w marcu 2015 r. z aktem oskarżenia przeciwko Jackowi W. przekazana została przez Sąd Najwyższy do rozpatrzenia SO w Olsztynie (sygn. akt II K 68/15).  

Zdaniem sądu, w obu toczących się równolegle postępowaniach karnych przedmiotem zainteresowania jest śmierć tej samej osoby, ale dotychczasowe ustalenia dokonane w tych sprawach są odmienne i wzajemnie sprzeczne, bowiem zwłoki odnalezione w sierpniu 1999 r. i styczniu 2014 r. należą do dwóch różnych osób. Tylko wyjaśnienie, kim rzeczywiście była osoba, której fragmenty zwłok w sierpniu 1999 r. wyłowione zostały z jeziora Pluszne, pozwoli tę sprzeczność usunąć, a w konsekwencji poczynić dalsze ustalenia, w szczególności czy Jacek W. jest odpowiedzialny za śmierć którejkolwiek z tych osób. 
Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 4 września 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.