Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Jacek W. stanie przed sądem 14 października
Jacek W. stanie przed sądem 14 października PDF Drukuj artykuł

 

Na 14 października 2015 r. (godz. 9.30, sala 117) wyznaczył Sąd Okręgowy w Olsztynie pierwszą rozprawę w sprawie Jacka W. oskarżonego z art. 148 par 2. pkt 1 i 4 kk oraz art. 189 par. 2 w zbiegu z art. 191 par.1 w związku z art. 12 kk (sygnatura akt II K 68/15).
To konsekwencja uwzględnienia  przez sąd zażalenia Prokuratora Apelacyjnego w Białymstoku na postanowienie z dnia 3 września 2015 r. o zwrocie sprawy w celu uzupełnienia śledztwa. Sąd Okręgowy w Olsztynie po ponownej analizie nowych przepisów Kodeksu postępowania karnego przyznał rację prokuraturze uwzględniając zażalenie bez przesyłania go do sądu wyższej instancji. 

Jacek W. został prawomocnie skazany na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w 1999 r. Tomasza S. z Suwałk. Jego rozkawałkowane zwłoki miał ukryć w różnych miejscach m.in. utopić w jeziorze Pluszne pod Olsztynem. Gdy w styczniu 2014 r. w innym miejscu odkryto szkielet mężczyzny, który został zidentyfikowany jako rzeczywisty Tomasz S., Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w sprawie zabójstwa  i w marcu 2015 r. przekazał sprawę oskarżonego Jacka W. do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Na rozprawę w dniu 14 października 2015 r. wezwany zostanie tylko oskarżony. Po złożeniu przez niego wyjaśnień olsztyński sąd ustali zakres  dalszego postępowanie dowodowego  i  ewentualne terminy następnych rozpraw.
Jacek W. obecnie przebywa w zakładzie karnym odbywając łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. Termin odbywania kary kończy się 26 października 2015 r. 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 23 września 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.