"Skimmerzy” z Łotwy skazani PDF Drukuj artykuł


21 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygnaturze akt II K 233/14 skazał na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności Raimondsa R. (l. 41). Oskarżonemu o skimming obywatelowi Łotwy sąd wymierzył również karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych.

Sąd uznał Raimondsa R. winnym tego, że w okresie od 25 listopada 2013 roku do 27 listopada 2013 roku w Giżycku działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z  innymi  ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zamontował na trzech bankomatach urządzenia kopiujące zapis paska magnetycznego oryginalnych kart płatniczych oraz nagrywające kombinacje klawiszy wybieranych na klawiaturze bankomatu podczas wpisywania numeru PIN. Uzyskał w ten sposób dostęp do sekwencji kodów PIN oraz danych identyfikujących poszczególne karty - łącznie do ponad 450 kart płatniczych. W ten sposób usiłował dokonać podrobienia kart magnetycznych, aby następnie wypłacić pieniądze. Zamierzonego celu nie osiągnął – został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji, a karty zostały zablokowane.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynu z art. 267 § 3 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 310 § 1 k.k. i art. 287 § 1 k.k. w związku  z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k.

Wcześniej, tj. 28 kwietnia 2015 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygnaturze akt II K 181/14 skazał na kary od 2 lat i 6 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności trzech innych członków tej samej grupy przestępczej: Aleksiejsa M., Janisa I. oraz Vasilijsa K., również obywateli Łotwy. Przestępstwa skimmingu dopuszczali się oni także w innym okresie i w innych miastach: Suwałkach, Puławach, Białymstoku, Gdańsku, Ełku i Piszu. Przy pomocy podrobionych kart nieznane osoby dokonywały wypłaty pieniędzy na terenie Tajlandii, Dominikany, USA, Hiszpanii i Łotwy.

12 października 2015 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy kary orzeczone wobec Aleksiejsa M. i Vasilisja K. Jedynie wobec Janisa I. złagodził wyrok zmniejszając wymiar kary pozbawienia wolności  z 4 lat na 2 lata i 6 miesięcy.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 22 października 2015 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.