Strona główna Informacje Statystyka sądowa
Sprawozdania statystyczne PDF Drukuj artykuł


IV kwartały 2014 r.

II kwartały 2015 r.

IV kwartały 2015 r.

II kwartały 2016 r. 

IV kwartały 2016 r. 

II kwartały 2017 r.
MS_-_OZSS-25_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczych_Zespołów_Sądowych_Specjalistów.pdf
MS_-_S1o_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf
MS_-_S5o_sprawozdanie_w_sprawach_karnych.pdf
MS_-_S6o_sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf
MS_-_S10o_sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf
MS_-_S11-12o_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf
MS_-_S19o_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf
MS_-_S40o_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej.pdf


IV kwartały 2017 r.

MS-OZSS-25_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczych_Zespołów_Sądowych_Specjalistów.pdf 
MS-S1o_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf 
MS-S5o_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf 
MS-S6o_Sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf 
MS-S10o_Sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf 
MS-S11-12o_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf 
MS-S19o_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf 
MS-S40o_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_słuzby_sądowej.pdf


I kwartał 2018 r.

S01O20181_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20181Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S11O20181_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20181_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf 

 

II kwartały 2018 r.

OZSS20182_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczego_Zespołu_Sądowych_Specjalistów.pdf

S01O20182_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20182_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S06O20182_Sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S10O20182_Sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S11O20182_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20182_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf

S40O20182_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej_.pdf

 

III kwartały 2018 r.

S01O20183 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

S05O20183 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

S11O20183 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubepieczeń społecznych.pdf

S19O20183 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

 

IV kwartały 2018 r.

OZSS20184 Sprawozadanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.pdf

S01O20184 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

S05O20184 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

S06O20184 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

S10O20184 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej pdf

S11O20184 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.pdf

S19O20184 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

S40O20184 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

S00WS01O20184.pdf

S00WS05O20184.pdf

S00WS11O20184.pdf

S00WS19O20184.pdf

 

I kwartał 2019 r.

S01O20191 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf 

S05O20191.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S11O20191.Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20191.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

S00WS01O20191.pdf

S00WS05O20191.pdf

S00WS11O20191.pdf

S00WS19O20191.pdf 

 

II kwartały 2019 r.

S00WS01O20192.pdf

S00WS05O20192.pdf

S00WS11O20192.pdf

S00WS19O20192.pdf

S01O20192.Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20192.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S06O20192.Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej pdf

S10O20192.Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej pdf

S11O20192.Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20192.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

S40O20192.Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej pdf

OZSS20192_Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Mrągowie.pdf

OZSS20192_Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie.pdf

 

III kwartały 2019 r.

S00WS01O20193.pdf

S00WS05O20193.pdf

S00WS11O20193.pdf

S00WS19O20193.pdf

S01O20193.Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20193.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S11O20193.Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20193.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

 

IV kwartały 2019 r.

S00WS01O20194.pdf

S00WS05O20194.pdf

S00WS11O20194.pdf

S00WS19O20194.pdf

S01O20194 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

S05O20194 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych .pdf

S06O20194 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

S10O20194 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej .pdf

S11O20194 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.pdf

S19O20194 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

S40O20194 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

OZSS20194. Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Mrągowie pdf

OZSS20194 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie .pdf

 

II kwartały 2020 r.

S00WS01O20202.pdf

S00WS05O20202.pdf

S00WS11O20202.pdf

S00WS19O20202.pdf

S01O20202. Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20202.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S06O20202 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

S10O20202 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

S11O20202 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.pdf

S19O20202 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

S40O20202 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

OZSS20202 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie.pdf

OZSS20202 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Mrągowie.pdf

 

III kwartały 2020 r.

S00WS01O20203.pdf

S00WS05O20203.pdf

S00WS11O20203.pdf

S00WS19O20203.pdf

S01O20203.Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20203.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S11O20203. Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20203.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

 

IV kwartały 2020 r.

S00WS01O20204.pdf

S00WS05O20204.pdf

S00WS11O20204.pdf

S00WS19O20204.pdf

S01O20204_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20204_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S06O20204_Sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S10O20204_Sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S11O20204_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20204_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf

S40O20204_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej.pdf

OZSS20204_Sprawozdanie_z_działałności_Opiniodawczego_Zespołu_Sądowych_Specjalistów_w_Olsztynie.pdf

OZSS20204_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczego_Zespołu_Sądowych_Specjalistów_w_Mrągowie.pdf

 

I kwartał 2021 r.

S00WS01O20211.pdf

S00WS05O20211.pdf

S00WS11O20211.pdf

S00WS19O20211.pdf

S01O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S11O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.