Strona główna Aktualności Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów zamiast RODK
Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów zamiast RODK PDF Drukuj artykuł

 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. przestają istnieć Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne w Mrągowie i Olsztynie. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów w sądach okręgowych od dnia 1 stycznia 2016 r. będą działały opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem będzie sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły będą również prowadzić mediacje, wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołów będą wchodzili specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.