Realizacja robót budowlanych PDF Drukuj artykuł

w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu i Lidzbarku Warmińskim oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 15 do SIWZ

Załącznik nr 16 do SIWZ

Załącznik nr 17 do SIWZ

 

Zmiana  SIWZ

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ (dotyczy mozliwości częściowego rozliczania robót w zakresie zadania nr 2)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i 3

Zawiadomienie o wyborzez oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.