Strona główna Informacje Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna PDF Drukuj artykuł

 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015r., poz. 163 z późn.zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863,) lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 oraz z 2015 r.npoz.693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203),lub
  5. która nie kończyła 26 lat,, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji  zagrożenia lub poniosła straty.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Informacje o niedpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej - Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną na terenie Olsztyna:

 

Miejski Zespół ds. Niepełnosprawnych
ul. Prosta 23 A

pn 8.00-12.00
wt.-pt 7.30-11.30 
tel. (89) 527-90-59 lub (89) 535-25-59 wew. 24
Porad udzielają radcy prawni

 pn 12.00-16.00
wt.-pt 11.30-15.30
tel. (89) 527-90-59 lub (89) 535-25-59 wew. 24
Porad udzielają adwokaci

 

Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego 
ul. Gietkowska 9 I

pn 09.00-13.00
wt. 09.00-12.00
śr. 08.00-13.00 i 13.30-18.30
czw. 12.00-15.00
tel. (89) 521-04-53
W środę porad udzielają Radcy Prawni, a w poniedziałek, wtorek i czwartek porad udzielają Adwokaci.

Dodatkowo świadczona jest bezpłatna pomoc psychologów i pedagogów
(Wsparcie psychologiczne, poradnictwo, psychoterapia: rodzinna, grupowa, indywidualna grupy wsparcia)
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30-15.00 osobiście lub pod nr tel. (89) 521-04-53

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 61 A

tel. (89) 534-04-14
świadczy pomoc dla osób korzystających z pomocy społecznej
podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 7.  
Porad udzielają radcy prawni.

 

Fundacja Togatus Pro Bono
ul. Warmińska 7/1

tel. 884-938-188

 

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Urząd Miasta
ul. Wyzwolenia 30, pok.19

pn 08.00-12.00 oraz 12.30-16.30
wt.-pt 07.30-11.30 oraz 12.00 - 16.00
tel. (89) 527-31-11 wew. 250

 

Starostwo Powiatowe
Pl. Bema 5, pokój nr 14

pn godz. 08.00 - 18.00
wt-pt w godz. 08.00 - 16.00
tel. (89) 523-28-83

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bałtycka 65

tel. (89) 544-38-00, fax (89) 544-38-11

 

Porady prawne w zakresie spraw konsumenckich:

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Dąbrowszczaków 10

tel. (89) 527-27-65

 

Federacja Konsumentów
ul. 1 Maja 13

tel. 895-352-116

 

Porady prawne w zakresie prawa pracy:

 

Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Kopernika 29 (pok. nr 1)

tel. (89) 527-42-75
pn: 08.00 – 15.00 oraz 5.30 – 18.00
śr: 08.00 – 15.00 oraz 15.30 – 17.00
pozostałe dni robocze: 08.00 – 15.00

 

Ponadto porad prawnych udzielają:

 

Adwokat Zbigniew Gałacki (tel. 604-156-517)

Udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.