Strona główna Informacje Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna PDF Drukuj artykuł

 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.
  5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
  6. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Informacje o niedpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej - Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Treść zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną na terenie Olsztyna:

 

Miejski Zespół ds. Niepełnosprawnych
ul. Prosta 23 A

pn 8.00-12.00
wt.-pt 7.30-11.30 
tel. (89) 527-90-59 lub (89) 535-25-59 wew. 24
Porad udzielają radcy prawni

 pn 12.00-16.00
wt.-pt 11.30-15.30
tel. (89) 527-90-59 lub (89) 535-25-59 wew. 24
Porad udzielają adwokaci

 

Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego 
ul. Gietkowska 9 I

pn 09.00-13.00
wt. 09.00-12.00
śr. 08.00-13.00 i 13.30-18.30
czw. 12.00-15.00
tel. (89) 521-04-53
W środę porad udzielają Radcy Prawni, a w poniedziałek, wtorek i czwartek porad udzielają Adwokaci.

Dodatkowo świadczona jest bezpłatna pomoc psychologów i pedagogów
(Wsparcie psychologiczne, poradnictwo, psychoterapia: rodzinna, grupowa, indywidualna grupy wsparcia)
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30-15.00 osobiście lub pod nr tel. (89) 521-04-53

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 61 A

tel. (89) 534-04-14
świadczy pomoc dla osób korzystających z pomocy społecznej
podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 7.  
Porad udzielają radcy prawni.

 

Fundacja Togatus Pro Bono
ul. Warmińska 7/1

tel. 884-938-188

 

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Urząd Miasta
ul. Wyzwolenia 30, pok.19

pn 08.00-12.00 oraz 12.30-16.30
wt.-pt 07.30-11.30 oraz 12.00 - 16.00
tel. (89) 527-31-11 wew. 250

 

Starostwo Powiatowe
Pl. Bema 5, pokój nr 14

pn godz. 08.00 - 18.00
wt-pt w godz. 08.00 - 16.00
tel. (89) 523-28-83

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bałtycka 65

tel. (89) 544-38-00, fax (89) 544-38-11

 

Porady prawne w zakresie spraw konsumenckich:

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Dąbrowszczaków 10

tel. (89) 527-27-65

 

Federacja Konsumentów
ul. 1 Maja 13

tel. 895-352-116

 

Porady prawne w zakresie prawa pracy:

 

Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Kopernika 29 (pok. nr 1)

tel. (89) 527-42-75
pn: 08.00 – 15.00 oraz 5.30 – 18.00
śr: 08.00 – 15.00 oraz 15.30 – 17.00
pozostałe dni robocze: 08.00 – 15.00

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.