Realizacja robót budowlanych PDF Drukuj artykuł

 w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy, Biskupcu oraz Mrągowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 15 do SIWZ

Załącznik nr 16 do SIWZ

Załącznik nr 17 do SIWZ

Załącznik nr 17a do SIWZ

Załącznik nr 18 do SIWZ

Załącznik nr 19 do SIWZ

 

Zawiadomienie o zmianie SIWZ   (Zmiana dotyczy: warunków udziału w postępowaniu oraz zmiany terminu składania ofert)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Pytania i odpowiedzi

 

Zawiadomienie o zmianie SIWZ   (Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości cześciowego rozliczania robót) 

Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 3 do projektu umowy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie zadania nr 1 i 2.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 3


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.