Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Bezwzględna kara pozbawienia wolności dla komornika
Bezwzględna kara pozbawienia wolności dla komornika PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Nidzicy, wyrokiem z 2 sierpnia 2016, skazał na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności komornika Sebastiana Artura Sz. (l.41) z Działdowa. Sąd (sygnatura akt II K 12/15) wymierzył mu grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 50 złotych, orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu komornika na okres lat 5 oraz zobowiązał do naprawienia szkody w wysokości 190 tysięcy 700 złotych pokrzywdzonemu w tej sprawie Wiktorowi Ch.

Tym samym wyrokiem Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał na 8 miesięcy pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 3 lata) oraz orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego wobec Michała Kamila B. (l.40) z Torunia. Jednocześnie sąd uniewinnił trzeciego oskarżonego w tej sprawie rzeczoznawcę Arkadiusza B.

Artur Sebastian Sz. został przez sąd uznany winnym tego, że działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc funkcjonariuszem publicznym przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w trakcie egzekucji dłużników Wiktora, Katarzyny i Patrycji   Ch. z Nidzicy prowadzonej między 8.11.2011, a 7.03.2012 roku. Między innymi, bezzasadnie odstąpił od sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej oraz używał w postępowaniu egzekucyjnym wystawioną przez biegłego Michała Kamila B. poświadczającą nieprawdę wycenę nr 137/K/2011 dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 10 listopada 2011 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 436.062,26 złotych (520.062,62 - 84.000), a także niezgodną   z rzeczywistością opinię nr 115/K/2012 dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 15 lutego 2012 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 47.788,15 złotych (52.788,15 - 5.000). Sporządzenie ww. wycen stało się podstawą uznania przez sąd winy Michała Kamila B.

Postępowanie w tej sprawie przed Sądem Rejonowym w Nidzicy prowadzone było od 9.11.2015 roku, odbyło się 18 rozpraw. Wyrok nie jest prawomocny.

Podstawa prawna skazania:  art. 231 § 2 kk i art. 271 § 3 kk i art.273 kk w zw. art. 11 § 2 kk w zw. z art.12 kk wobec Sebastiana Artura Sz. oraz art. 271 § 1 kk w zb. z art. 233 § 4 kk wobec Michała Kamila B.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 3 sierpnia 2016 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.