Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 (Formularz oferty)

Załącznik nr 2 (Oświadczenie wstepne: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)

Załacznik nr 3 (Oświadczenie wstępne: oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 4 (Projekt umowy)

Załącznik nr 5 (Dokumentacja projektowa)

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.