Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł

 Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

 Kod BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

 IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL"Numery kont i telefonów do osób zajmujących się rozliczeniami:

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP O/O Olsztyn

I Wydział Cywilny 27101000551273003008000001
II Wydział Karny 97101000551273003008000002
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń   Karnych 70101000551273003008000003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 43101000551273003008000004
V Wydział Gospodarczy 16101000551273003008000005
VI Wydział Cywilny Rodzinny 86101000551273003008000006
VII Wydział Karny Odwoławczy 59101000551273003008000007
VIII Wydział Wizytacyjny 32101000551273003008000008
IX Wydział Cywilny Odwoławczy 05101000551273003008000009
Oddział Finansowy 96101000551273003008000020
Sekcja ds.windykacji należności w sprawach cywilnych 62101000551273013008000001
Sekcja wykonawcza przy II Wydziale Karnym 35101000551273013008000002

 

NBP O/O Olsztyn
04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 tel.(89) 521 61 73

Rachunek sum na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony)

BGK O/Olsztyn
30 1130 1189 0025 0134 2920 0007 tel.(89) 612 38 39

 

Rachunek depozytów PLN
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
32 1130 1017 0021 1002 4190 0004 tel. (89) 612 38 39

 Rachunek depozytów USD
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
05 1130 1017 0021 1002 4190 0005 tel. (89) 612 38 39

 

Rachunek depozytów EUR

BGK O/Olsztyn
86 1130 1017 0021 1002 4190 0002 tel. (89) 612 38 39

 
Rachunek depozytów CHF
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
16 1130 1017 0021 1002 4190 0001 tel. (89) 612 38 39

 

Rachunek depozytów GBP 
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
59 1130 1017 0021 1002 4190 0003 tel. (89) 612 38 39

Wydatki budżetowe

NBP O/O Olsztyn
54 1010 1397 0030 9822 3000 0000 tel.(89) 521 61 72

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

BGK O/Olsztyn
57 1130 1189 0025 0134 2920 0006 tel.(89) 521 61 72

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)

BGK O/Olsztyn
95 1130 1189 0025 0134 2920 0001 tel. (89) 521 61 72


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.