Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd o działaniu na rzecz niepodległej Polski
Sąd o działaniu na rzecz niepodległej Polski PDF Drukuj artykuł

 

Adam P.  w  1948 r. publicznie skrytykował Związek Radziecki i został za to skazany na karę więzienia. Olsztyński sąd okręgowy w dniu 20 stycznia 2017 r. uznał, że nie była to działalność na rzecz niepodległej Polski i nie uwzględnił wniosku prokuratora i córki P. o uznanie tego wyroku za nieważny.

Adam P. (ur. W 1908 r.) wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie z 11 stycznia 1949 r. został skazany za to, że 7 listopada 1948 r. podczas odbywającej się w Korszach uroczystości z okazji 31. rocznicy rewolucji październikowej razem z inną osobą „publicznie nawoływał do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej ze ZSRR”. W trakcie przemówień polskiego i rosyjskiego oficera zwracając się do publiczności stwierdził głośno, że „ZSRR w ostatniej wojnie dla Polski nic nie zrobił” oraz, że „ciemnota bolszewicka niezdolna jest do niczego”, przy czym w wulgarny sposób wyraził się też o członkach rządu ZSRR oraz nawoływał do opuszczenia sali.

Adam P. już nie żyje. Jednak jego córka w ub. roku złożyła do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku (referatu śledczego w Olsztynie) wniosek o podjęcie działań związanych z unieważnieniem wyroku skazującego jej ojca. Prokurator analizując akta sprawy znajdujące się w archiwach delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie uznał, że czyn, za który Adam P. został skazany, został popełniony w ramach działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i pod koniec grudnia 2016 r. wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie o uznanie wyroku z 1949 r. za nieważny.

Sąd okręgowy  po rozpoznaniu sprawy w dniu 20 stycznia 2017 r. postanowił jednak nie uwzględnić wniosku prokuratora i córki Adama P. Sąd podając ustne motywy postanowienia wyjaśnił, że warunkiem uznania za nieważny tego wyroku jest ustalenie, że czyn przypisany oskarżonemu był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Działalność niepodległościowa nie może jednak odnosić się tylko do wyrażenia poglądu krytycznego do ówczesnej władzy.

Adam P. będąc pod znacznym wpływem alkoholu przyszedł na uroczystość i głośno wyraził swoje uwagi wobec ówczesnej władzy i Związku Radzieckiego. Zdaniem sądu takie zachowanie należy jednak oceniać jako przejaw jego prawa do swobodnego prezentowania swoich poglądów i kwestionowania ówczesnej rzeczywistości państwowej, ale nie jest to działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego, przy czym brak było jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że Adam P. taką działalność prowadził.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Beata Grzybek

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 23 stycznia 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.