Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa lekarza oskarżonego o „błąd medyczny” umorzona
Sprawa lekarza oskarżonego o „błąd medyczny” umorzona PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 lutego 2017 r. uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył postępowanie karne wobec Jerzego B. z Pisza oskarżonego o nieumyślne narażenie pacjenta na utratę życia.

 Jerzy B. pod koniec września 2015 r. został oskarżony o to, że będąc lekarzem pierwszego kontaktu w jednej z placówek medycznych w Piszu nieumyślnie naraził pacjenta Sławomira Ż. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (z art. 160 § 3).

Jerzy B. opiekował się tym pacjentem od 16 lat. Prokuratura oskarżyła go jednak o to, że udzielając Sławomirowi Ż. kilku porad w okresie od sierpnia 2010 do stycznia 2011 r. i dysponując opisem zdjęcia RTG jego klatki piersiowej (radiolog wskazał na obecność „dyskretnego zaciemnienia ogniskowego 16 mm (…)” oraz napisał „do dalszej obserwacji”), a także wiedzą, że pacjent znajdował się w grupie osób wysokiego ryzyka nowotworów układu oddechowego, nie poszerzył badań w kierunku diagnostyki raka płuc. Według ustaleń śledczych takie zachowanie lekarza skutkowało wykryciem choroby nowotworowej u pacjenta już w fazie rozsiewu, co ograniczyło szansę na skuteczne leczenie pacjenta. Sławomir Ż. zmarł na raka płuca.  

Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z 16 listopada 2016 r. uznał Jerzego B. winnego tego, że w dniu 27 maja 2010 r. jako lekarz placówki medycznej w Piszu, pomimo ciążącego na nim obowiązku opieki, nie podjął czynności diagnostycznych zmierzających do wykrycia u Sławomira Ż. choroby nowotworowej, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Sąd wymierzył lekarzowi za ten czyn karę grzywny w wysokości 10 tys. zł.

Od tego rozstrzygnięcia odwołała się obrońca oskarżonego zaskarżając je w całości.

W dniu 7 lutego 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczęło się postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Obrońca Jerzego B. w mowie końcowej wskazała, że sąd pierwszej instancji uznał jej klienta za winnego popełnienia czynu w dniu 27 maja 2010 r., gdy pokrzywdzony zgłosił się do niego z opisem zdjęcia RTG klatki piersiowej. W jej ocenie przedawnienie karalności tego czynu nastąpiło z upływem 5 lat od tej daty i dlatego w pierwszej kolejności wniosła o chylenie wyroku i umorzenie postępowania.

Do podobnego przekonania doszedł także prokurator, który w ostatnim słowie stwierdził, że z uwagi na przedawnienie karalności czynu postępowanie powinno być umorzone.

Sąd Okręgowy w Olsztynie po rozpoznaniu tej sprawy w dniu 7 lutego 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok oraz umorzył postępowanie karne w stosunku do Jerzego B.

Sąd okręgowy podając ustne motywy wyroku przypomniał, że ustawa ze stycznia 2016 r. wprowadziła zmianę przepisów w kodeksie karnym, która wydłużyła okres przedawnienia podobnych występków do 10 lat. Jednak ta zmiana nie mogła mieć wpływu na sposób obliczania okresu przedawnienia w tej sprawie, ponieważ karalność czynu przypisanego Jerzemu B. przedawniła się na długo przed wejściem w życie nowych przepisów.

Sąd wyjaśnił, że jeśli oskarżony dopuścił się przypisanego mu czynu w dniu 27 maja 2010 r., to karalność tego czynu ustawała po upływie 5 lat od jego popełnienia. A skoro postanowienie o przedstawieniu zarzutów Jerzemu B. wydano dopiero 10 sierpnia 2015 r. , czyli już po upływie tego pięcioletniego terminu, to karalność czynu przypisanego B. wyrokiem sądu rejonowego przedawniła się już w dniu 27 maja 2015 r.

Sąd podkreślił na koniec, że ograniczył rozpoznanie apelacji tylko do tego jednego uchybienia, ponieważ to wystarczyło do wydania wyroku.

W tej sprawie możliwe jest wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego w Warszawie.

Sędzia SO Olgierd Dąbrowski-Żegalski,

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 8 lutego 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.