Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Będzie proces ws. lekarki oskarżonej o popełnienie „błędu medycznego”
Będzie proces ws. lekarki oskarżonej o popełnienie „błędu medycznego” PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017 r. nie uwzględnił wniosku o umorzenie postępowania wobec lekarki oskarżonej o popełnienie „błędu medycznego skutkującego nieumyślnym narażeniem małoletniej Leny M. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia (tj. o czyn z art. 160 § 2 kk) 

 W dniu 23 lutego 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie w sprawie wniosku obrońcy lekarki Agaty Sz. o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby 2 lat. Obrońca w uzasadnieniu wskazała, że zarówno wina oskarżonej jak i społeczna szkodliwość zarzucanego jej czynu nie jest znaczna. Argumentowała też, że sprawa ma charakter bezprecedensowy i jednorazowy, zaś sam fakt przeprowadzenia przeciwko oskarżonej postępowania przygotowawczego miał oddziaływanie pouczające i wychowawcze.

Prokurator, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciel posiłkowy wnieśli o nie uwzględnienie wniosku obrońcy.

Jeszcze w tym samym dniu Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał, że wniosek obrońcy Agaty Sz. na obecnym etapie postępowania jest przedwczesny i nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd w uzasadnieniu postanowienia podkreślił, że jedną z przesłanek warunkowego umorzenia postępowania jest wymóg ustalenia, iż okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Sąd w przedmiotowej sprawie musiałby zatem ustalić, że zarówno sam fakt popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości, a także ocenić stopnień społecznej szkodliwości czynu zarzucanego oskarżonej, jak stopień zawinienia oskarżonej. Jednak w ocenie sądu ustalenie tych okoliczności, przy uwzględnieniu charakteru czynu oraz stanowiska oskarżonej (w toku postepowania przygotowawczego nie przyznała się do winy) na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe. Z takich właśnie przyczyn sąd nie podzielił argumentów przedstawionych przez obrońcę oskarżonej i skierował sprawę na rozprawę, której termin został wyznaczony na 20 kwietnia 2017 r. o godz. 9.

Przypomnijmy, że prokuratura oskarżyła Agatę Sz. o to, że w okresie od 15 marca 2014 r. (godz. 23.30) do 16 marca 2014 r. (godz. 6.24) wykonując obowiązki lekarza dyżurnego w IV Oddziale Pediatrycznym w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym Olsztynie nieumyślnie naraziła małoletnią Lenę M. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy w akcie oskarżenia napisali, że lekarka z opóźnieniem zdecydowała o podaniu dziewczynce leku o nazwie cefotaksym, wdrożyła nieprawidłową płynoterapię (co spowodowało obrzęk mózgu), nie prowadziła bilansu płynów, nie monitorowała ciśnienia tętniczego pokrzywdzonej oraz nie prowadziła ciągłego pomiaru jej parametrów życiowych. W rezultacie takich działań Sz. przeoczyła rozwój wstrząsu septycznego, po czym zaniechała przeprowadzenia we właściwym czasie konsultacji z lekarzem anestezjologiem i przekazania pokrzywdzonej do oddziału intensywnej terapii. Sz. - według prokuratury - w momencie załamania się stanu zdrowia dziecka około godziny 5 opuściła oddział, nie podejmując przygotowań do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 23 lutego 2017 r.

.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.