Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania - wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Przedmiotu robót)

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.