Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Małoletnia Roksana M. pozostanie u babci
Małoletnia Roksana M. pozostanie u babci PDF Drukuj artykuł

Sąd Okręgowy w Olsztynie na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2017 r. rozpoznał apelacje w sprawie małoletniej Roksany M. Decyzją sądu dziewczynka zostanie umieszczona w  rodzinie zastępczej u swojej babki.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z 15 grudnia 2016 r. pozbawił władzy rodzicielskiej rodziców małoletniej Roksany M. i nakazał umieścić dziewczynkę w placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź rodzinie zastępczej wskazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. W tym samym orzeczeniu sąd jednocześnie oddalił wniosek Jadwigi B. o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla wnuczki. Od takiego rozstrzygnięcia odwołała się zarówno Aleksandra M. (matka Roksany), jak i Jadwiga B.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym na rozprawie w dniu 5 kwietnia rozpoznał obie apelacje i zmienił zaskarżone orzeczenie. Sąd postanowił umieścić małoletnią Roksanę M. w rodzinie zastępczej spokrewnionej u babki macierzystej Jadwigi B. Sąd oddalił jednak apelację Aleksandry M., która postanowieniem sądu I instancji została pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Z uwagi na to, że postępowanie przed sądem toczyło się z wyłączeniem jawności rozprawy, także ustne motywy tego postanowienia zostały utajnione.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.