Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Grupa Nowy Szpital przegrała spór o zarządzanie giżyckim szpitalem
Grupa Nowy Szpital przegrała spór o zarządzanie giżyckim szpitalem PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z 6 kwietnia 2017 r. oddalił powództwo Grupy Nowy Szpital Holding S.A. w Szczecinie przeciwko Powiatowi Giżyckiemu. GNS domagała się zobowiązania starostwa do złożenia oświadczenia woli związanej z przeniesieniem na nią części udziałów w spółce Szpital Giżycki, a także dopuszczenie jej do dalszego zarządu nad tym szpitalem.

Grupa Nowy Szpital ze Szczecina w styczniu 2013 r. zawarła z Powiatem Giżyckim umowę operatorską, której przedmiotem było m.in. powierzenie GNS zarządzania spółką Giżycki Szpital. Jednak w marcu 2015 r. starostwo postanowiło rozwiązać tę umowę, ponieważ miało zastrzeżenia, co do sposobu zarządzania szpitalem przez operatora. GNS uznała, że wypowiedzenie umowy było bezpodstawne i skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie trzy sprawy (o sygnaturach: V GC 86/15, V GC 96/15 i V GC 115/15), które sąd połączył do wspólnego rozpoznania.

GNS we wszystkich pozwach wniosła o zobowiązanie Powiatu Giżyckiego do złożenia oświadczenia woli. W jednej sprawie (VGC 86/15) dotyczyło to przeniesienia na Grupę prawa własności 67 proc. udziałów w spółce Szpital Giżycki. Natomiast w dwóch pozostałych sprawach chodziło o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli związanej z aktywnym wykonywaniem prze Grupę zarządu nad tym szpitalem.

Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy wyrokiem z 6 kwietnia 2017 r. oddalił powództwo Grupy Nowy Szpital w Szczecinie. Sąd postanowił również zasądzić od GNS na rzecz Powiatu Giżyckiego kwoty 20,5 tys. zł, 5,4 tys. zł, 2,4 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd podając ustnie motywy rozstrzygnięcia powiedział, że wystąpiły ważne przyczyny, które upoważniały Powiat Giżycki do rozwiązania umowy z Grupą Nowy Szpital. Wygasła zatem możliwość nabycia przez GNS udziałów w spółce Szpital Giżycki, jak i dopuszczenia Grupy – poprzez zobowiązanie Powiatu do złożenia oświadczenia woli – do dalszego zarządu nad tym szpitalem.

Sąd zwrócił uwagę, że umowa zlecenia to także umowa lojalności i wzajemnego zaufania. Tymczasem powód wykazał się wyjątkową nielojalnością wobec zleceniodawcy, ponieważ wykorzystując swoje zarządcze możliwości doprowadził do licznych niekorzystnych umów, jakie zawierał sam bezpośrednio ze szpitalem. Te umowy charakteryzowały się  bardzo nieostrym zakresem obowiązków i dotyczyły np. doradztwa. Suma wynagrodzenia z tych umów przekroczyła ponad 0,5 mln zł. Co prawda, GNS po interwencji starostwa zwróciła te pieniądze, ale – w ocenie sądu – już to by wystarczyło, żeby zerwać umowę z operatorem.

Sąd w dalszej kolejności uzasadniał, że o ile w 2013 r. sytuacja finansowa szpitala była jeszcze w miarę dobra, to już w 2014 r., a szczególnie w pierwszym kwartale 2015 r. uległa ona znacznemu pogorszeniu. W prognozie przewidywano, że szpital osiągnie dodatni wynik finansowy na poziomie 150 tys. zł, a w rzeczywistości została zrealizowana strata w kwocie przekraczającej 1 mln zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, 10 kwietnia 2017 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.