Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Powództwo w sprawie mobbingu oddalone
Powództwo w sprawie mobbingu oddalone PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił powództwo Brygidy K. przeciwko SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie o 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia w związku z mobbingiem i naruszeniem dóbr osobistych.

Brygida K. od 13 czerwca 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. pełniła funkcję dyrektora pozwanego szpitala. 2 grudnia 2014 r. na stanowisko dyrektora został powołany Marian S. Według Brygidy K. to właśnie Marian S., a także Monika P., audytor szpitala, mieli dopuścić się wobec niej szeregu zachowań, które w jej ocenie stanowiły mobbing.

Brygida K. w pozwie wskazała, że z chwilą objęcia przez nią funkcji dyrektora nastawienie audytor do jej osoby uległo zmianie. Monika P. miała w obecności innych pracowników kwestionować jej decyzje oraz umniejszać jej kompetencje także poza zakładem pracy, gdyż z jej inicjatywy jeden z posłów wystąpił do marszałka Sejmu z interpelacją, w której zwrócił uwagę na nieprawidłowości mające miejsce w szpitalu za kierownictwa Brygidy K. Natomiast działania mobbingowe Mariana S.  miały polegać na tym, że np. podczas spotkań powódka nie miała możliwości swobodnego wypowiadania się. Dyrektor miał przerywać jej wypowiedzi, pukać długopisem, kluczem lub innym przedmiotem w stół, co powodowało u niej poczucie bezradności i upokorzenia. Już w trakcie procesu zostało podniesione również to, że Brygida K. nie została uwzględniona w broszurze przygotowanej przez szpital na 70. rocznicę funkcjonowania tej jednostki. K. uważała, że jeśli nawet nie jest to mobbing, to takie działanie wiąże się z naruszeniem jej dóbr osobistych, gdyż mimo wkładu pracy, jaki wniosła w rozwój szpitala jej osoba nie została w tym folderze uwzględniona.

Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z 7 kwietnia 2017 r. oddalił powództwo Brygidy K., a także zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1,8 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia podkreślił, że nie dał wiary Brygidzie K., że wskazane w pozwie czynności podjęte przez Mariana S. oraz Monikę P. wynikały z ich złej woli oraz, że miały one na celu mobbing. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że pracodawca przeprowadził postępowanie mające na celu wyeliminowanie elementów mobbingu, a komisja antymobbingowa nie stwierdziła, aby doszło do mobbingu.

Jednocześnie sąd uznał, że rzeczywiście w szpitalu miały miejsce sytuacje, że dobre imię Brygidy K. było krytykowane. Ta krytyka nie była jednak bezpodstawna, ponieważ – jak uzasadniał sąd - powódka podjęła szereg czynności, które nie były zgodne z interesem zakładu pracy, co było wykazane w protokole audytora wewnętrznego, jak i protokołach komisji antymobbingowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, 10 kwietnia 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.