Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Utrzymana kara więzienia dla komornika
Utrzymana kara więzienia dla komornika PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 18 kwietnia 2017 r. utrzymał w mocy wyrok skazujący dla komornika i biegłego sądowego za nieprawidłowości w trakcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników z Nidzicy.

Sąd Rejonowy w Nidzicy wyrokiem z 2   sierpnia 2016 skazał Sebastiana Sz., komornika z Działdowa, na karę 2 lat i 6   miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wymierzył mu także grzywnę w wysokości 10   tys. zł, orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu komornika na   okres 5 lat oraz zobowiązał do naprawienia szkody w wysokości 190,7 tys. zł   pokrzywdzonemu w tej sprawie Wiktorowi Ch.

Sąd Rejonowy w Nidzicy tym samym wyrokiem   skazał Michała B., biegłego sądowego z Torunia, na 8 miesięcy pozbawienia   wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 3 lat próby   oraz orzekł wobec niego środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu   biegłego sądowego. Jednocześnie sąd uniewinnił trzeciego oskarżonego w tej   sprawie rzeczoznawcę Arkadiusza B.

Artur Sebastian Sz. został przez sąd   uznany winnym tego, że działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w krótkich   odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści   majątkowej będąc funkcjonariuszem publicznym przekroczył swoje uprawnienia i   nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w trakcie egzekucji dłużników   Wiktora, Katarzyny i Patrycji   Ch. z Nidzicy, która była   prowadzona między 8 listopada 2011 r. a 7 marca 2012 r. Komornik m.in. bezzasadnie   odstąpił od sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej oraz   używał w postępowaniu egzekucyjnym wystawioną przez biegłego Michała B.,   poświadczającą nieprawdę, wycenę nr 137/K/2011 dotyczącą wyceny ruchomości   zajętych w dniu 10 listopada 2011 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość   rynkową o kwotę 436.062,26 zł (520.062,62 - 84.000), a także   niezgodną   z rzeczywistością opinię nr 115/K/2012 dotyczącą wyceny   ruchomości zajętych w dniu 15 lutego 2012 roku, zaniżającą ich rzeczywistą   wartość rynkową o kwotę 47.788,15 zł (52.788,15 - 5.000). Sporządzenie tych   wycen stało się podstawą uznania przez sąd winy Michała B.

Apelacje od wyroku Sądu Rejonowego w   Nidzicy wnieśli obrońcy Sebastiana Sz. oraz Michała B. Natomiast obrońca   Arkadiusza B. wniósł zażalenie na koszty obrony zasądzone w tym wyroku.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 18   kwietnia zaskarżony wyrok zmienił tylko w taki sposób, że sformułowanie   „zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego”    zastąpił sformułowaniem „zakaz pełnienia funkcji biegłego sądowego”. Sąd   w pozostałej części utrzymał wyrok w mocy, a także zasądził od oskarżonych   koszty procesu za postępowanie odwoławcze.

Sąd okręgowy podając ustnie motywy   zapadłego rozstrzygnięcia stwierdził, że żadna z wniesionych apelacji nie   zasługiwała na podzielenie. Sąd Rejonowy w Nidzicy wręcz perfekcyjnie   przeprowadził postępowanie dowodowe, tzn. bardzo wnikliwie przesłuchał   świadków, a następnie dokonał logicznego, uszczegółowionego wywodu prawnego,   co do podstaw odpowiedzialności obu oskarżonych i orzekł o konsekwencjach   prawnych popełnionych przez nich czynów.

Sąd zwrócił również uwagę, że wbrew   temu, co napisał obrońca Sebastiana Sz. w apelacji, oskarżony Sz. nie działał   na podstawie prawa i w jego granicach, działał natomiast z wykorzystaniem   prawa i ochrony prawnej udzielanej mu poprzez asystę policji. Sąd okręgowy   odniósł się też do zachowania biegłego Michała B. stwierdzając, że słusznie   prokurator uznał, że wykonane przez niego dwie w/w opinie noszą wszelkie   cechy opinii fałszywych.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 18 kwietnia 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.