Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Informacja o zebraniach sędziów z okręgu olsztyńskiego
Informacja o zebraniach sędziów z okręgu olsztyńskiego PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także w kilku sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego odbyły się zebrania, w trakcie których wybrano przedstawicieli do udziału w pracach powstającego forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie realizując obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zainicjowany wnioskiem 1/5 liczby sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie, zwołał na dzień 20 kwietnia o godz. 12 w budynku sądu zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie. Głównym celem tego spotkania był wybór przedstawicieli tutejszego sądu do udziału w pracach powstającego forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego.

W trakcie tego spotkania poruszane były także tematy związane z aktualną sytuacją sądownictwa i obawami o niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Zebranie, co chcemy podkreślić, nie było żadną formą protestu. Było natomiast wynikiem uchwały podjętej w dniu 20 marca 2017 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów i Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacyjnych (najbardziej reprezentatywnego organu samorządności sędziowskiej, skupiającego sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych z całego kraju), które zwróciło się do stowarzyszeń sędziowskich o utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego, a do prezesów sądów powszechnych o zwołanie w tym dniu zebrań sędziów w celu wyboru przedstawicieli do udziału w pracach forum.

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się w sali nr 36 i trwało około 20 minut. Wzięło w nim udział 34 spośród 58 sędziów SO w Olsztynie. Zgodnie z przywołaną wcześniej uchwałą w drodze głosowania zostało wybranych dwóch przedstawicieli do udziału w pracach forum.

Pragnę też poinformować, że podobne zebrania odbyły się również w sądach rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie i Piszu. W trakcie zebrań w sądach rejonowych w Bartoszycach, Giżycku i Piszu wybrano po jednym przedstawicielu do udziału w forum. Zebranie sędziów Sądu Rejonowego w Biskupcu nie podjęło żadnych uchwał dotyczących wyboru sędziów do forum. Także podczas zebrania sędziów kętrzyńskiego sądu nie wybrano przedstawiciela do udziału w forum.

Wspomniane zebrania w żaden sposób nie dezorganizowały pracy sądów i odbyły się w taki sposób, który nie był uciążliwy dla obywateli.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, 20 kwietnia 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.