Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Przedmiary robót)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Rzut parteru)

 

Pytania i odpowiedzi (1)

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej (wzór)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.