Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok w sprawie adwokatów oskarżonych o płatną protekcję
Wyrok w sprawie adwokatów oskarżonych o płatną protekcję PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 28 kwietnia 2017 r. skazał na kary więzienia trzech prawników za to, że powołując się na wpływy w instytucjach państwowych podejmowali się załatwienia sprawy w zamian za korzyści majątkowe. Wyrok nie jest prawomocny.

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku w sierpniu 2010 r. sporządziła akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom,  wśród których było trzech adwokatów - Ryszard B. z Gdańska, Stanisław B. z Elbląga oraz Czesław M. (emerytowany adwokat) spod Warszawy. Adwokaci zostali oskarżeni o to, że wprowadzali w błąd swoich klientów co do posiadania wpływów w sądach okręgowych w Gdańsku bądź Elblągu i w zamian za pieniądze (kwoty od kilkunastu do 30 tys. zł) podejmowali się pośrednictwa w załatwieniu spraw polegających na doprowadzeniu do wydania orzeczeń o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbywania kary pozbawienia wolności (tj. o czyny z art. 230 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.).

Natomiast dwóm pozostałym osobom - Jarosławowi Sz.-K. oraz Jarosławowi W. z województwa pomorskiego – prokurator zarzucił pomocnictwo do płatnej protekcji, mianowicie, że skontaktowali jednego z pokrzywdzonych z adwokatem Ryszardem B., jako człowiekiem, który posiada wpływy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, pozwalające na uzyskanie orzeczenia o warunkowym zwolnieniu (tj. czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 230a § 1 k.k.)

Do przestępstw objętych aktem oskarżenia miało dojść w roku 2003, 2005, 2006 oraz 2008 na terenie m.in. Gdańska i Elbląga.

Proces adwokatów toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy, a w ostatnim słowie poprosił sąd o uniewinnienie. Wyrok zapadł w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy uznał głównych oskarżonych za winnych przestępstwa płatnej protekcji (tj. art. 230 § 1), ale jednocześnie stwierdził, że nie ma dowodów na to, że doszło do oszustwa. 

Ryszard B. został uznany winnym dwóch zarzucanych mu czynów (w stosunku do jednego zarzutu postępowanie zostało umorzone z uwagi na przedawnienie karalności czynu) i za to otrzymał karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także grzywnę w wysokości 105000 zł oraz zakaz wykonywania zawodu adwokata na okres 10 lat.

Stanisława B. został skazany na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również grzywnę w wysokości 90 tys. zł oraz 10-letni zakaz wykonywania zawodu adwokata.

Czesław M. za popełniony czyn usłyszał karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny w kwocie 10 tys. zł. Sąd orzekł także przepadek korzyści majątkowych uzyskanych przez oskarżonych.

Tym samym wyrokiem na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres trzech lat próby skazał sąd Jarosława Sz. - K. oraz Jarosława W. Obaj mężczyźni zostali ukarani również grzywną w wysokości po 3 tys. zł.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że oskarżeni w sprawie mecenasi powoływali się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości w stosunku do osób, które były skazane prawomocnymi wyrokami. Zeznania złożone przez te osoby były głównymi dowodami w tej sprawie i sąd dał im wiarę. Natomiast w odniesieniu do kwestii wymiaru kary sąd podkreślił, że przestępstwo płatnej protekcji, popełniane przez adwokata, czyli osobę pełniącą zawód zaufania publicznego godzi w dobro wymiaru sprawiedliwości. Z tego też względu kara za to przestępstwo musi być odbierana przez społeczeństwo w taki sposób, że tego typu sytuacje nie mogą być traktowane pobłażliwie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, 28 kwietnia 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.