Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, Biskupcu i Mrągowie
Realizacja robót budowlanych w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, Biskupcu i Mrągowie PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz Oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie, wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Przedmiary robót, Zadanie nr 1)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Przedmiary robót, Zadanie nr 2)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Przedmiary robót, Zadanie nr 3)

 

Informacja z otwarcia ofert:

Wzór oświadczenia (dot. przynalezności do grupy kapitałowej)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 i 3


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.