Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok za działanie na szkodę olsztyńskiego uniwersytetu
Zapadł wyrok za działanie na szkodę olsztyńskiego uniwersytetu PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 maja 2017 r. wydał wyrok skazujący wobec Krzysztofa K., pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oskarżonego o działanie na szkodę olsztyńskiego uniwersytetu. Sąd jednocześnie odstąpił od wymierzenia kary oskarżonemu.

Krzysztof K. to jeden z dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którego Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła o działanie na szkodę UWM w związku z realizacją projektu badawczego „ Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozwoju ryb” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Na Krzysztofie K. ciążyły dwa zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczył dokonania oszustwa w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2011 r. w Olsztynie poprzez wprowadzenie w błąd pracowników uniwersytetu, co do wykonania przez siebie dwóch umów o dzieło w postaci opracowań autorskich, choć w rzeczywistości wcale ich nie wykonał. Krzysztof K. takim działaniem miał doprowadzić UWM do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 200 zł (tj. przestępstwo z art. 286 §1 kk).

Drugi zarzut dotyczył złożenia fałszywych zeznań w dniu 12 sierpnia 2013 r. w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie w sprawie realizowanego przez olsztyński uniwersytet projektu badawczego (tj. o przestępstwo z art. 233 §1 kk).

Do aktu oskarżenia w tej sprawie prokurator dołączył wniosek o skazanie Krzysztofa K. bez przeprowadzania rozprawy poprzez odstąpienie od wymierzenia kary i orzeczenie wobec K. świadczenia pieniężnego w kwocie 500 zł na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Prokurator w uzasadnieniu podkreślił, że oskarżony dobrowolnie naprawił wyrządzoną szkodę, ujawnił ważne okoliczności czynu oraz sprostował fałszywe zeznania.

Sąd Okręgowy w Olsztynie po rozpoznaniu sprawy Krzysztofa K. w dniu 15 maja 2017 r. uznał oskarżonego za winnego popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw i za to wydał wobec niego wyrok skazujący. Sąd jednak odstąpił od wymierzenia oskarżonemu kary i obciążył go kosztami postępowania.

Sąd podając krótkie motywy rozstrzygnięcia stwierdził, że wniosek o wydanie wobec Krzysztofa K. wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy w pełni zasługuje na uwzględnienie. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a ponadto naprawił szkodę, jak również sprostował uprzednio złożone zeznania niepolegające na prawdzie w postępowaniu skarbowym. - Tym samym zachodzą przesłanki  określone w art. 295 § 1 kk i 233 § 5 pkt 2 kk w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2015 r., które uzasadniają odstąpienie, jak w przypadku oskarżonego, od ukarania go, przy stwierdzeniu jego winy – wyjaśnił sąd.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 16 maja 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.