Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Rozpoczął się proces profesora z olsztyńskiego uniwersytetu
Rozpoczął się proces profesora z olsztyńskiego uniwersytetu PDF Drukuj artykuł

 

Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w dniu 26 maja 2017 r. rozpoczął się proces naukowca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oskarżonego o działanie na szkodę UWM przy realizacji projektu innowacji w rozrodzie ryb. Oskarżony nie przyznaje się do winy.

Oskarżony w tej sprawie to Dariusz K., pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła go o popełnienie w latach 2011 – 2013 pięciu przestępstw w związku z realizacją na uniwersytecie I etapu projektu dotyczącego innowacji w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dariusz K. odpowiada m.in. za działanie na szkodę UWM w okresie od 7 lutego 2011 r. do 14 maja 2013 r. przy realizacji tego projektu. Prokuratura zarzuca mu, że będąc w tym czasie kierownikiem projektu nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że nie zapewnił udokumentowania wykonania I etapu projektu zgodnie z umową o dofinansowanie badań, przez co UWM utracił refundację kosztów w kwocie ponad 2,5 miliona zł (tj. o przestępstwo z art. 296 §1, 2 i 3 kk).

Naukowiec jest oskarżony również o: dokonanie wspólnie z innym pracownikiem olsztyńskiego uniwersytetu oszustwa, przez co miał doprowadzić UWM do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 20 tys. zł; przedstawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci protokołów odbioru dzieła z tytułu zawartych umów o dzieło; nakłanianie innej osoby do złożenia fałszywych zeznań przed inspektorem kontroli skarbowej oraz wprowadzenie w błąd, co do autorstwa kilkunastu prac dyplomowych, przedłożonych, jako dokumentacja powstała w ramach realizowanego projektu (tj. o przestępstwa z art. 286 §1 kk, art. 297 §1 kk, art. 18 §2 i 3 kk oraz  art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W dniu 26 maja 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces Dariusza K. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów. Jednocześnie oświadczył, że w dniu dzisiejszym nie będzie składał wyjaśnień, ani odpowiadał na zadawane mu pytania.

Sąd wyznaczył pięć kolejnych terminów rozpraw, podczas których będą przesłuchiwani świadkowie: 19 czerwca, a także 7, 9, 11 i 23 sierpnia.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 maja 2017 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.