Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd bada, czy dzieci małżeństwa W. mają należytą opiekę
Sąd bada, czy dzieci małżeństwa W. mają należytą opiekę PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić, czy małżeństwo W. spod Korsz sprawuje należytą opiekę nad trojgiem małoletnich dzieci.

W związku z zainteresowaniem mediów sprawą o sygn. III Nsm 132/17 toczącą się przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a dotyczącą wniosku o pozbawienie małżeństwa W. spod Korsz (rodziców trojga dzieci) władzy rodzicielskiej, informuję, że wszczęcie takiego postępowania przed sądem nie jest równoznaczne z tym, że zapadnie orzeczenie pozbawiające rodziców bądź rodzica władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny wszczyna takie postępowanie, jeśli istnieje podejrzenie, że dobro dziecka jest zagrożone, a także, jeżeli istnieje podejrzenie, że władza rodzicielska jest nienależycie wykonywana. Nadmienię, że w odniesieniu do powyższej sprawy starania pani W. o przydzielenie mieszkania są i mogą być oceniane tylko jako przejaw należytego dążenia rodzica do poprawy sytuacji bytowej rodziny. W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej dla sądu zawsze najważniejsze jest dobro dziecka.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Zegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 27 maja 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.