Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Rozpoczął się proces byłego wójta gminy Gietrzwałd
Rozpoczął się proces byłego wójta gminy Gietrzwałd PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 7 czerwca 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces Marcina S. oskarżonego o popełnienie szeregu przestępstw związanych z podrabianiem projektów decyzji administracyjnych w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod koniec grudnia 2016 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi S., któremu zarzuciła popełnienie szeregu przestępstw (196 zarzutów z art. 231 §  1 kk i art. 270 § 1 kk w z art. 11 § 2 kk) w okresie od maja 2011 do maja 2014 r., gdy był inspektorem w Referacie Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Marcin S. został oskarżony o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym – pracownikiem w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie upoważnionym do prowadzenia postępowań administracyjnych, podrabiał projekty decyzji dotyczące ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czyny przypisane mu w akcie oskarżenia miały polegać na tym, że po uzyskaniu od uprawnionego urbanisty projektu decyzji, przy pomocy kseromontażu lub komputerowych programów graficznych, dokonywał zmian w jego treści, nanosił parafkę i pieczęć urbanisty, a w kilku przypadkach, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w ogóle nie wystąpił do uprawnionego urbanisty o sporządzenie projektu decyzji, lecz sam sporządził taki projekt. Następnie przygotowane w ten sposób projekty decyzji umieszczał w aktach postępowań administracyjnych i przesyłał do uzgodnienia do właściwych organów, czym działał na szkodę interesu publicznego.

W jednym przypadku prokuratura zarzuciła Marcinowi S., że podrobił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a następnie uzyskał poświadczenie wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosku o uzgodnienie tego projektu, choć w rzeczywistości akta takiej sprawy do tego urzędu nigdy nie wpłynęły. Następnie wójt gminy na podstawie tak przygotowanego projektu ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech domów jednorodzinnych. Prokuratura ustaliła, że S. kupił później jedną działek objętych tą decyzją, co miało wskazywać, że oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej.

Marcin S. w poniedziałek nie stawił się w sądzie. Sąd w takiej sytuacji odczytał wyjaśnienia złożone przez niego w trakcie postępowania przygotowawczego. Wynikało z nich, że oskarżony nie przyznał się do żadnego z przedstawionych mu zarzutów i odmówił złożenia wyjaśnień. Najbliższy kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 1 sierpnia 2017 r. o godz. 9.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 czerwca 2017 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.