Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wnioski o wyłączenie sędziów ze sprawy byłego Prezydenta Olsztyna rozpoznane
Wnioski o wyłączenie sędziów ze sprawy byłego Prezydenta Olsztyna rozpoznane PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r. wyłączył tylko jednego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie od udziału w sprawie przeciwko Czesławowi Jerzemu M., byłemu prezydentowi Olsztyna. Wnioski pozostałych 12 sędziów nie zostały uwzględnione.

Sprawa przeciwko oskarżonemu Czesławowi Jerzemu M. na początku maja 2017 r. została przekazana do merytorycznego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olsztynie. Stało się tak, ponieważ Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z 9 marca 2017 r. uznał się niewłaściwym miejscowo do jej rozpatrzenia.

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie nadano sprawie sygnaturę akt II K 424/17. Należy jednak wskazać, że postanowieniem z 13 maja 2011 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyłączył od udziału w sprawie przeciwko Jerzemu Czesławowi M. wszystkich ówcześnie sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Natomiast w ostatnich tygodniach wszyscy nowi sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie (13 osób), którzy nie orzekali w tym Sądzie w czasie, gdy było wydawane postanowienie Sądu Okręgowego z 2011 r., złożyli wnioski o wyłączenie ich od udziału w tej sprawie i przekazanie jej do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi.

Sędziowie w swoich oświadczeniach powoływali się na fakt, że zarzuty objęte aktem oskarżenia były przedmiotem szerokiej dyskusji publicznej w środowisku lokalnym. Wskazywali też na okoliczność, że są mieszkańcami Olsztyna i brali udział w referendum dotyczącym odwołania Czesława Jerzego M. ze stanowiska Prezydenta Olsztyna, a ponadto oskarżony nadal jest czynnym lokalnym politykiem.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, w VII Wydziale Karnym Odwoławczym, w dniu 29 czerwca 2017 r. rozpoznał wnioski 13 sędziów i jeszcze tego same dnia postanowił wyłączyć od udziału w sprawie o sygn. akt  II K 424/17 tylko jednego sędziego. Sąd nie uwzględnił wniosków 12 pozostałych sędziów.

W ocenie Sądu Okręgowego nie można uznać, że uczestniczenie w życiu publicznym miasta rozumiane, jako udział w wyborach samorządowych, interesowanie się i dyskusja na tematy dotyczące lokalnych polityków powodują, że sędzia nie jest bezstronny w danej sprawie. Wykluczone jest wyłączenie sędziego, gdy znajomość między nim a stroną nie miała pogłębionego charakteru i nie była nacechowana emocjonalnie.

Sąd uznał, że na uwzględnienie zasługuje jedynie wniosek sędziego, który obok wskazanej powyżej argumentacji powołał się również na okoliczność, iż część jego najbliższej rodziny była zatrudniona w Urzędzie Miasta w Olsztynie. W ocenie Sądu istniał, zatem stosunek zależności służbowej między członkiem najbliższej rodziny sędziego a oskarżonym, który jako Prezydent Olsztyna był przełożonym pracowników Urzędu Miasta. Ta okoliczność niewątpliwie może wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności tego sędziego w sprawie Jerzego Czesława M.

Postanowienie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 czerwca 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.