Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Policja doprowadzi do więzienia skazanego prawomocnie komornika z Działdowa
Policja doprowadzi do więzienia skazanego prawomocnie komornika z Działdowa PDF Drukuj artykuł

 

 

Sąd Rejonowy w dniu   29 czerwca 2017 r. wydał nakaz przymusowego doprowadzenia Sebastiana Artura   Sz., komornika skazanego na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, do   Aresztu Śledczego w Działdowie.

Sebastian   Artur Sz. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nidzicy    z dnia 2 sierpnia 2016   został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wymierzył   mu także grzywnę w wysokości 10   tys. zł, orzekł środek karny w postaci   zakazu wykonywania zawodu komornika na   okres 5 lat oraz zobowiązał do   naprawienia szkody w wysokości 190,7 tys. zł pokrzywdzonemu w tej sprawie   Wiktorowi Ch., przedsiębiorcy z Nidzicy. Wyrok ten uprawomocnił się 18   kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nidzicy już pod koniec maja wszczął   procedurę osadzenia Sebastiana Sz. poprzez wezwanie go do dobrowolnego   stawienia się w Areszcie Śledczym w Działdowie w dniu 13 czerwca 2017 r.   Jednak skazany nie stawił się w tym terminie w areszcie, ponieważ przebywał w   tym czasie w szpitalu, o czym obrońca Sebastiana Sz. poinformował sąd dopiero   na dzień przed upływem tego terminu.

Sąd Rejonowy w Nidzicy w dniu 29 czerwca 2017 r. otrzymał   informację, że Sebastian Sz. wyszedł na przepustkę ze szpitala. Sąd uznał, że   skazany może celowo opóźniać rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności,   dlatego jeszcze tego samego dnia wydał nakaz przymusowego doprowadzenia   Sebastiana Sz. do Aresztu Śledczego w Działdowie. Sebastian Sz. został już   zatrzymany przez mławską policję i w najbliższym czasie zostanie przewieziony   do zakładu karnego w celu odbycia kary.

 

Wyjaśnienie

Jednocześnie w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami prasowymi sugerującymi, że sąd nie zabezpieczył majątku Sebastiana Artura Sz., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania Sebastiana Sz. w dniu 14 kwietnia 2014 roku ustalił stan majątkowy podejrzanego. Sebastian Sz. podał wówczas, że jest wyłącznym właścicielem mieszkania w Mławie o wartości 200 tys. zł, obciążonego kredytem mieszkaniowym, który jest zabezpieczony hipoteką i innych lokali oraz nieruchomości nie posiada. Zeznał też, że posiada samochód ciężarowy marki Kia Sorento o wartości 50 tys. zł, który jest obciążony kredytem. W tamtym czasie nie zarabiał i był na utrzymaniu matki oraz babki. Był również zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko w kwocie 300 zł miesięcznie.

Z kolei już w akcie oskarżenia z dnia 30 marca 2015 roku prokurator zawarł informację, że Sebastian Artur Sz. płaci tylko alimenty na córkę w kwocie 300 zł miesięcznie. Natomiast na rozprawie w dniu 9 listopada 2015 r. Sebastian Sz. podał, że ma zasądzone na dziecko alimenty w kwocie 300 zł miesięcznie, jest zarejestrowany, jako bezrobotny w urzędzie pracy z prawem do zasiłku i poza zasiłkiem dla bezrobotnych, nie uzyskuje innych dochodów, nie posiada też nieruchomości, ani majątku ruchomego. W trakcie postępowania sądowego nie stosowano zabezpieczenia majątkowego, ale też ani pokrzywdzony Wiktor Ch., ani jego pełnomocnik nie występowali z wnioskiem o takie zabezpieczenie.

Ponadto informuję, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. Wiktor Ch. zawarł umowę cesji wierzytelności z osobą fizyczną na mocy, której sprzedał przysługującą mu na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nidzicy wierzytelność.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 czerwca 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.