Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wniosek o areszt za handel dopalaczami do ponownego rozpoznania
Wniosek o areszt za handel dopalaczami do ponownego rozpoznania PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 30 czerwca 2017 r. uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie dotyczące nieuwzględnienia wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie 20-letniego Kamila L., podejrzanego o handel dopalaczami. Sąd I instancji będzie musiał ponownie rozpoznać ten wniosek.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Kamila L., podejrzanego m.in. o to, że w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. jako sprzedawca w sklepie przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie, wprowadzał do obrotu szkodliwe substancje spożywcze w postaci tzw. dopalaczy, pod postacią zafałszowanych produktów przeznaczonych do dioram modelarskich (tj. o przestępstwo z art. 165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 65§1kk).

W ocenie Sądu Rejonowego, czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 2 kodeksu karnego, mówiącego o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzanie do obrotu szkodliwych substancji, środków spożywczych lub innych artykułów powszechnego użytku bądź też środków farmaceutycznych nie odpowiadających obowiązującym warunkom jakości. Sąd I instancji przyjął powołując się na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 maja 2017 r., że tzw. dopalacze, podobnie jak środki odurzające i substancje psychotropowe, jako środki zastępcze nie spełniają definicji „środków spożywczych” czy też „żywności”. Dlatego nie może być wobec nich stosowane znamię środka spożywczego określonego art. 165 § 1 pkt 2 kodeksu karnego.

Na postanowienie Sądu Rejonowego zażalenie złożył prokurator zaskarżając je w całości i wnosząc o zastosowanie wobec Kamila L. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy w dniu 30 czerwca 2017 r. rozpoznał zażalenie prokuratora i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy jednocześnie postanowił przekazać Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania wniosek o tymczasowe aresztowanie Kamila L.

W ocenie Sądu Okręgowego prokurator dość niefortunnie sformułował treść zarzutu  określając tzw. dopalacze mianem środków spożywczych. Jednakże nie może to oznaczać, że zachowanie zarzucane Kamilowi L. nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu. Sąd I instancji zapomniał, że przedmiotem przestępstwa mogą być inne substancje szkodliwe. Sąd Odwoławczy zwrócił uwagę, że z zeznań świadków nabywających produkty w punkcie przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie, jednoznacznie wynikał cel zakupu, jakim było odurzenie się i nie budzi wątpliwości, że do tych produktów były dodawane substancje odurzające. Ponadto opinia biegłych wskazuje na szkodliwość substancji znajdujących się w dodatkach modelarskich sprzedawanych w tym punkcie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.